Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i stationssamhällen?


Detta har undersökts av projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen, som nu är avslutat. Resultatet av arbetet finner ni på denna webbsida.

Innovationsprojektet genomfördes i Lerum och Nödinge under 2016 och 2017. Det drevs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen, även i mindre orter med stort bilberoende.

Om miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen. I samverkan med invånarna i Lerum och Nödinge har projektet bland annat utvecklat smarta och hållbara res- och transporttjänster för personer och varor.

Eftersom projektet är avslutat uppdateras inte längre denna webbsida.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.