Hållbara attraktiva stationssamhällen

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i stationssamhällen?


Hållbara attraktiva stationssamhällen är ett tvåårigt innovationsprojekt som genomförs i Lerum och Nödinge under år 2016 och 2017. Projektet drivs av idén att konkurrera med den egna bilen som den enkla lösningen, även i mindre orter med stort bilberoende. Invånare på respektive ort kommer att engageras för att delta i workshopar och pilottester av nya mobilitetstjänster för resor och transporter av personer och varor.

Medskapande utifrån lokala behov

I projektet kommer vi att behöva hjälp att identifiera dagens behov för att kunna utveckla morgondagens tjänster. Om miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen. I samverkan med invånarna i Lerum och Nödinge utvecklar vi smarta och hållbara res- och transporttjänster (mobilitetstjänster). Tjänsterna ska skapas utifrån lokala behov och alla är välkomna att delta på medskapande workshopar. 


Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.