Markanvändning och parkering

Stationssamhällena Lerum och Nödinge växer och för det krävs det fler bostäder. Dessa bostäder kommer i sin tur att konkurrera om de utrymmen som idag upptas av vägar och parkeringsplatser. Genom att effektivisera ytan för parkeringar kan bostadsbyggandet öka.

Hur och på vilket sätt vi reser påverkas i sin tur av var och vad vi bygger. Det hänger ihop. Flera verktyg för planering och analys ska därför tas fram i projektet, verktyg som är kopplade till vardagsresor, miljöpåverkan och hur vi planerar och bygger i kommunen.

Ett planeringsverktyg skapas som analyserar miljöeffekten av de resmönster som kopplar till byggnation av olika boendeformer i olika lokaliseringslägen. Ett annat verktyg riktar sig till banker och mäklare som ska kunna lägga till resor i hushållskalkyler. Målet är att de ska kunna göra utökade hushållskalkyler och kunna visa på olika mobilitetslösningars påverkan på den privata ekonomin, tidsbudget och klimat/energifotavtryck.

Vi ska också ge förslag på hur vi ska effektivisera och samutnyttja platser mellan olika kategorier av parkeringsanvändare samt hur behovet av parkeringsplatser kan minskas om mobilitetsbehovet tillgodoses med nya tjänster. För Lerum kommer det vara aktuellt för centrum och för planerad utbyggnad vid Aspen Strand. I Nödinge är planerna för södra centrum i fokus.

När?

Modellutveckling, datainsamling och verktygsutveckling sker under 2016 och i början av 2017, medan test och utvärdering planeras till 2017. Gällande parkering så kommer workshop kring arbetet i Lerum att hållas under 2016.

Vem?

Arbetet leds av IVL, Svenska miljöinstitutet med hjälp av konsultföretaget Koucky & Partners.
I arbetet är också Lerums och Ale kommun viktiga parter som planansvariga myndigheter gällande planläggningen av nya bostäder med villkor för till exempel parkeringsutbud. Andra deltagande parter är Svensk Fastighetsförmedling och Handelsbanken samt Wallenstam, Skanska och HSB gällande etableringen i Aspen Strand (Lerum). Arbetet kommer också ske i samarbete med Chalmers, Victoria Swedish ICT samt SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Senast ändrad: 2016-04-22

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.