Workshop i Nödinge: Om lokal res- och transporttjänst baserad på trehjuliga el-poddar

Den 26 januari arrangerar projektet Hållbara och Attraktiva stationssamhällen en workshop i Nödinge för att undersöka om det kan finnas möjlighet att utveckla en lokal res- och transporttjänst baserad på trehjuliga el-poddar vilka körs av företaget Bzzt (www.bzzt.se/).

För att detta ska vara möjligt krävs att vi kan påvisa att det finns ett behov av res- och transporttjänster i Nödinge som kan ge en tillräckligt stor efterfrågan för att Bzzt ska kunna dra runt en verksamhet. Vår hypotes är att om tillräckligt många aktörer går samman och bestämmer sig för att köra sina hemleveranser/kortare resor/transporter med Bzzt så skulle vi kunna hjälpa dem att få en hållbar affärsmodell.

Ale kommun ser gärna att Bzzt erbjuder sina tjänster i kommunen, men de kan inte ensamma stå för hela den efterfrågan som behövs, utan det kommer även krävas andra uppdrag. Målet med workshopen är att hitta dessa möjligheter och att vi därmed kan skapa en res- och transporttjänst med Bzzt som kan demonstreras och utvärderas inom ramarna för projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen under ett par månader under våren/sommaren 2017.  

För företagare och andra organisationer som har verksamhet i Nödinge innebär detta en möjlighet att prova på att erbjuda sina kunder till exempel hemleveranser av varor med en innovativ, kostnadseffektiv och spännande transporttjänst.   

Från projektets håll kommer bland annat Ale kommun, ICA, Bzzt och Västtrafik att delta i workshopen. Vi ser gärna även deltagare från en bred mix av andra organisationer, både sådana som redan erbjuder hemleveranser i någon form som restauranger med take away, blomsterhandlare med blomsterbudtjänst etc., och sådana som idag inte erbjuder hemleverans; skomakare, kemtvätt, apoteket osv.

Om du vill delta i workshopen den 26 januari klockan 12-16, anmäler du dig genom att skicka ett mail till camilla.stalstad@viktoria.se. Senast den 20/1 behöver vi ha din anmälan.


Senast ändrad: 2017-01-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.