Välkommen till Hållbara stationssamhällen

Hej!

Denna sida är knuten till forskningsprojektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen. I projektet ska nya tjänster för hållbar mobilitet utvecklas i samverkan med kommuninvånare och lokala företagare.

Projektet ska även undersöka hur man kan skapa en mer attraktiv och tillgänglig centrummiljö genom mer effektiva parkeringslösningar.

Ale och Lerum är kommuner som expanderar och där målsättningen är att invånarna ska kunna bo och resa hållbart utan att behöva göra avka...ll på enkelhet och bekvämlighet. Med detta som utgångspunkt har Lerum och Nödinge valts ut att vara med i projektet för att tillsammans bygga kunskap om hur man kan planera för ett mer hållbart resande i framtiden.

Målet med projektet är att ta fram tjänster för hållbar mobilitet och forska på hur dessa kan göra vardagspusslet enklare för dig som invånare i ett stationsnära samhälle. De tjänster som utvecklas planeras vara tillgängliga för invånare i Lerum och Nödinge från och med våren 2017.

Under projektets gång kommer olika aktiviteter riktade till dig som invånare i Nödinge eller Lerum att genomföras. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • Reseenkät, våren 2016
  • Workshops, våren 2016
  • Test av idéer på tjänster, hösten 2016
  • Demonstration och test av tjänster, våren 2017

Under projektets gång kommer vi behöva din hjälp för att utveckla nya resetjänster som gör din vardag enklare. För att enklare kunna hålla kontakten med dig som är intresserad av att bidra i projektet har vi skapat en Facebookgrupp:

https://www.facebook.com/groups/HASSgrupp/

Välkommen som medlem, din medverkan är jätteviktig för oss!


Senast ändrad: 2016-04-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.