Gör din röst hörd i vår digitala panel!

Vi vill fortsätta utveckla Smart-appen, så att den gynnar dig och hjälper dig på ett bättre sätt. Samtidigt vill vi även i fortsättningen förstå vad som möjliggör ditt hållbara resande. Därför behöver vi din röst i vår referensgrupp/digital panel, som syftar till att utveckla och utvärdera Smart-appen.

Att medverka är enkelt!

Efter att du har anmält ditt intresse och laddat ner appen, ska du mellan den 15 och 29 maj använda Smart-appen, vilket i stort endast innebär att ha appen aktiv. Viss ersättning kommer att utgå för ditt deltagande i referensgruppen.

Har du frågor eller är intresserad av att ingå i referensgruppen? Välkommen att höra av dig till maja.kovacs@chalmers.se

Senast ändrad: 2017-05-11

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.