Lerums kommun

Lerum är centralort i Lerums kommun. I Lerum bor cirka 20 000 människor. Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. I det arbetet är hållbart resande ett prioriterat område, med ett attraktivt och stationsnära samhälle.


Läs mer om Lerums kommun här.

Senast ändrad: 2016-04-22

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.