Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon i projektet? Hör av dig till någon av oss!

IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Hult, projektledare: asa.hult@ivl.se

Anders Roth, biträdande projektledare: anders.roth@ivl.se

Sebastian Bäckström, biträdande projektledare: sebastian.backstrom@ivl.se

Ale kommun

Elin Celik: elin.celik@ale.se

Lerums kommun

Martin Elofsson: martin.elofsson@lerum.se

Senast ändrad: 2017-03-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.