Ale kommun

Nödinge är Ale kommuns största samhälle med ungefär 5 000 invånare. Göteborg ligger drygt 2,5 mil bort, vilket gör att många människor pendlar till sina jobb.


Nödinge är en ort på tillväxt och när den nu ska utvecklas vill man ha stationsnära bebyggelse, attraktiva mötesplatser, en sammanhängande grönstruktur – och gärna en stadspark.


Läs mer om Nödinge i Ale kommun här.


Senast ändrad: 2016-04-22

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.